• 100_0626
  • 100_0635
  • 100_0625
  • 100_062682
  • 100_0629
  • 100_065363
  • 100_0636
  • 100_0626
  • IMG_20190527_081441_834_ba5fea746b
Tin nổi bật
Tin nổi bật
        Căn cứ Công văn số 858/SGDĐT-GDTH&GDMN ngày 28/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học;         Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-PGDĐT ngày 25/06/2020 của Phòng GD-ĐT huyện Gò Quao Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý trường các cơ sở giáo ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3